Рабочее и протестное движение - ВКПБ - ВКПБ http://vkpb.ru Sat, 27 May 2017 00:33:18 +0000 Joomla! - Open Source Content Management ru-ru Обзор рабочего движения в первой половине мая http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2780-obzor-rabochego-dvizheniya-v-pervoj-polovine-maya http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2780-obzor-rabochego-dvizheniya-v-pervoj-polovine-maya ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Sun, 21 May 2017 23:20:13 +0000 Обзор рабочего движения с 15 по 30 апреля http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2751-obzor-rabochego-dvizheniya-s-15-po-30-aprelya http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2751-obzor-rabochego-dvizheniya-s-15-po-30-aprelya ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Sun, 30 Apr 2017 23:50:22 +0000 Обзор рабочего движения за первую половину апреля http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2743-obzor-rabochego-dvizheniya-za-pervuyu-polovinu-aprelya http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2743-obzor-rabochego-dvizheniya-za-pervuyu-polovinu-aprelya ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Wed, 19 Apr 2017 23:09:43 +0000 Обзор рабочего движения за период 16-31 марта http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2726-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-16-31-marta http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2726-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-16-31-marta ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Sat, 01 Apr 2017 22:01:33 +0000 Рабочее движение за период с 1 по 15 марта http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2721-rabochee-dvizhenie-za-period-s-1-po-15-marta http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2721-rabochee-dvizhenie-za-period-s-1-po-15-marta ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Thu, 16 Mar 2017 21:06:20 +0000 Обзор рабочего движения за период 16-28 февраля 2017 г. http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2707-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-16-28-fevralya-2017-g http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2707-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-16-28-fevralya-2017-g ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Wed, 01 Mar 2017 21:40:42 +0000 Обзор рабочего движения в период 1-15 февраля 2017 г. http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2699-obzor-rabochego-dvizheniya-v-period-1-15-fevralya-2017-g http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2699-obzor-rabochego-dvizheniya-v-period-1-15-fevralya-2017-g ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Thu, 23 Feb 2017 22:58:41 +0000 Обзор рабочего движения в период 15-31 января 2017 г. http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2682-obzor-rabochego-dvizheniya-v-period-15-31-yanvarya-2017-g http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2682-obzor-rabochego-dvizheniya-v-period-15-31-yanvarya-2017-g ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Tue, 31 Jan 2017 22:00:51 +0000 Обзор рабочего движения за период 1-15 января 2017 г. http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2678-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-1-15-yanvarya-2017-g http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2678-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-1-15-yanvarya-2017-g ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Fri, 20 Jan 2017 23:24:56 +0000 Обзор рабочего движения за период 10-31 декабря 2016 г. http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2668-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-10-31-dekabrya-2016-g http://vkpb.ru/index.php/rabochee-i-protestnoe-dvizhenie/item/2668-obzor-rabochego-dvizheniya-za-period-10-31-dekabrya-2016-g ]]> AleksejD2@yandex.ru (Алексей) Рабочее и протестное движение Mon, 02 Jan 2017 20:17:01 +0000